Tips veilig werken


Heftruckchauffeurs kunnen zélf ook veel doen om op een veilige manier met de heftruck te werken. Door een juiste werkwijze kunnen zij ongevallen voorkomen!

Enkele tips voor veilig(er) werken met heftrucks:

 • Pas je rijsnelheid aan en rem gelijkmatig af.
 • Manoeuvreer bij geheven lading of vorken alleen stapvoets met de heftruck.
 • Neem bochten niet te snel.
 • Rij achteruit als de lading je zicht naar voren blokkeert.
 • Loop nooit onder een geheven lading door.
 • Keer nooit op taluds of schuine opritten. Anders kan de lading of heftruck kantelen.
 • Zorg dat de lading bij verplaatsen zo laag mogelijk staat. Dat voorkomt omvallen
 • op omstanders. Houd tijdens het rijden de vorken wél zo’n 15 tot 20 centimeter van de grond.
 • Stapel de lading niet te hoog. Anders kan de lading of heftruck kantelen.
 • Zet de lading vast als de kans bestaat dat deze tijdens de rit kantelt.
 • Zorg dat de lading zo stabiel mogelijk op de vorken ligt:
 • In het midden van de vorken
 • Met de vorken zo ver mogelijk uitgeschoven
 • Vorken licht gekanteld (tegen afschuiven)
 • Ronde lasten geblokkeerd (tegen wegrollen)
 • Til of vervoer nooit mensen, tenzij de heftruck een goedgekeurde werkbak heeft.
 • Gebruik bij een heftruck met open constructie een veiligheidsgordel of -beugel.
 • Draag altijd verplichte en aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Haal na gebruik de contactsleutels uit de heftruck. Zo kunnen onbevoegden deze niet gebruiken.
 • Wissel lege of volle lpg-drukhouders volgens een veilige procedure.
 • Volg bij het aansluiten en opladen van accu’s de instructies in de handleiding van de heftruck.
 • Zorg dat bij het opladen van accu’s niet gerookt wordt of open vuur aanwezig is.
 • Bij het opladen kan namelijk brandbaar waterstofgas vrijkomen.
 • Pas op voor accuzuur. Dit kan brandwonden veroorzaken. Komt er tóch accuzuur op je huid of in je ogen? Spoel dit dan zo
     snel mogelijk weg met schoon water uit de nooddouche of oogdouche.
 • Persoonlijke bescherming
 • Gebruik de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zoals veiligheidsschoenen.Die beschermen je voeten bij overrijden
     of vallende lading.